Řada pomocných softwarových produktů Vám umožňuje sledovat technologie v reálném čase, perfektně spravovat evidenci a sledovat veškeré statistické údaje včetně finančních toků.

  • Management software – Vzdálený přístup k parkovacímu automatu: datový přenos informací z parkovacího automatu na centrální server a následně do PC zákazníka prostřednictvím webového rozhraní.
  • PCard - Aplikace je určena pro výdej, prodej, správu a evidenci parkovacích či jiných identifikačních karet.
  • CPG STAT – Statistická kontrola finančních toků: především finanční aplikace, která na základě zadaných údajů eviduje celkové tržby pro jednotlivé druhy technologií.
  • SystemEG - Kontrolní systém, který dokáže elektronicky zjišťovat oprávněnost parkování jednotlivých vozidel. Správnost je možné posoudit na základě dat evidovaných systémem. Za pomoci handheldu jsou pak údaje potvrzeny ihned na místě. To platí také při kontrole plateb SMS zprávou. Jedná se tedy o vysoce produktivní a rychlou možnost kontroly a případného vyřešení problému ihned na místě.